cách dùng máy chạy bộ điện

Đảm bảo an toàn khi dùng máy chạy bộ điện

Đảm bảo an toàn khi dùng máy chạy bộ điện

Bệnh nhân có bệnh tim không nên sử dụng máy một mình hoặc nếu được sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ thì phải chỉnh ở chế độ phù hợp. Máy chạy bộ là thiết bị sử dụng