máy tập Elip E1002

Xe đạp tập thể dục Elip E1002

Xe đạp tập thể dục Elip E1002

Xe đạp tập Elip E1002 là dòng thiết bị tập chuyên sâu cho cơ chân, cơ đùi thường được lắp ráp tại các công viên và khu luyện tập thể dục thể thao công cộng. Xe được sản xuất bằng